Vlaggenprotocol

Goed gebruik Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid de ereplaats te hebben. Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de Staat ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om.

De kleuren van de Nederlandse vlag

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoen, helder wit en kobalt blauw. Een vlag moet schoon zijn en er behoort geen versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Een verkleurde of versleten vlag steken wij niet uit.

Het hijsen van de vlag

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te blijven.

Ten teken van rouw wordt de vlag half stok gehesen. Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen, waarna ze langzaam wordt neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden. De vlag mag nooit de grond raken of ergens tegenaan slaan. Dreigt dit te gebeuren, dan dient de vlag met de uiterste blauwe punt aan de vlaggenlijn te worden vastgebonden. Bij neerhalen van halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam in top gehesen en vervolgens op zelfde wijze neergehaald.

Alleen daar waar een officiële herdenking plaatsvindt wordt de vlag na het spelen van het Volkslied langzaam en statig in top gehesen.
Op alle andere plaatsen blijft de vlag halfstok.

Wanneer mag ik de vlag uitsteken en wanneer niet?

Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 1980 een vlaginstructie vastgesteld. Voor particulieren, lokale overheden en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd de vlaginstructie voor de rijksoverheid te volgen.

Het uitsteken van de vlag gebeurd op onderstaande dagen

31 Januari
Verjaardag Prinses Beatrix
31 Januari
27 April
Koningsdag / Verjaardag Willem-Alexander
27 April
4 Mei
Dodenherdenking (halfstok)
4 Mei
5 Mei
Bevrijdingsdag
5 Mei
Laatste zaterdag in Juni
Veteranendag
Laatste zaterdag in Juni
15 Augustus
Formeel einde Tweede Wereldoorlog
15 Augustus
7 December
Verjaardag Prinses Amalia
7 December
15 December
Koninkrijksdag
15 December