Contact

Contactpersoon

Lorenzo Verweij (voorzitter)

E-mail

info@oranjeverenigingdriebruggen.nl

Bestuur

Lorenzo Verweij

Voorzitter

Leonie vd Heuvel

Penningmeester

Karin Strijdhorst

Secretaris

René Oostendorp

Bestuurslid

Michiel Deerenberg

Bestuurslid

Marjam Raiz 

Bestuurslid

Dick Zuidam

Bestuurslid

Incasso ledenbijdrage

Al geruime tijd incasseren wij uw contributie met de Europese variant van de

Nederlandse Incasso: de Euro incasso. Rond april schrijven wij jaarlijks het

bedrag (€5,-) van uw rekening af.

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

Ons incassant ID: NL24ZZZ404642250000

Uw machtigingskenmerk, dit is gelijk aan uw lidnummer

Omschrijving: Contributie Oranjevereniging Driebruggen, betreffende jaartal